Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos, Roopram en Sluijs vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag waar de resultaten over de pilot Open Hiring werden gepresenteerd (1)? 

Al bijna 2 jaar bestaat in Nederland het concept ‘Open Hiring’. In deze eerste pilotfase sloten zeventien bedrijven zich aan en vonden bijna honderd mensen werk. Het idee van Open Hiring is overgewaaid vanuit Amerika. Als een bedrijf een vacature heeft, kan iemand zich inschrijven op een vacaturewachtlijst. De baan gaat naar degene die zich als eerste inschrijft. Zonder vragen of achtergrondcheck kunnen ze dan aan de slag. En voor sommigen is dat prettig.

2) Zou Open Hiring interessant zijn om de vele Haagse werklozen weer aan het werk te krijgen? Graag een toelichting.

De initiatiefnemer van Open Hiring wil het project graag uitbreiden. Het ministerie van Sociale Zaken kijkt mee en ondersteunt. Zij hopen dat nog meer ondernemers dit idee overnemen.

3) Wilt u zowel met het ministerie van Sociale Zaken als de initiatiefnemer bespreken of Open Hiring ook in Den Haag kan worden ingezet? Graag uw stappenplan 

(1) https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zelf-bepalen-of-je-geschikt-bent-voor-die-baan-door-open-hiring-vonden-al-100-mensen-werk/