Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven of het klopt dat de organisatie van ‘Haagse Wereld Hapjes’ al acht maanden wacht op een vergunning voor het festival van dit jaar?

  2. Kan het college aangeven waarom de gemeente Den Haag zo’n lange tijd nodig gehad heeft om een besluit te nemen over de vergunningsaanvraag van dit evenement?

  3. Is het college op de hoogte van het feit dat Hart voor Den Haag in december vorig jaar al heeft gewaarschuwd voor mogelijke vergunningsproblemen met betrekking tot ‘Haagse Wereld Hapjes’?

  4. Welke concrete stappen heeft het college genomen om de vergunningverlening voor ‘Haagse Wereld Hapjes’ te bespoedigen nadat deze problemen aan het licht kwamen?

  5. Hoe kan het dat de interpretatie van het marktreglement heeft geleid tot onhaalbare eisen voor de op- en afbouwtijd van het festival, zoals door de organisatie aangegeven?

  6. Kan het college aangeven of er meer (food)festivals zijn afgehaakt? Zo ja, welke?

  7. Op welke manier denkt het college in de toekomst te voorkomen dat vergunningsproblemen dergelijke geliefde evenementen treffen?