20 april 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Kleedkamergebouw HMSH

1) Is het college op de hoogte van de stormschade aan het kleedkamergebouw van de sportvereniging HMSH waarbij het dak zwaar beschadigd is en de dakbedekking grotendeels is losgeraakt? (1)

2) Op welke manier(en) heeft de gemeente inmiddels aan haar zorgplicht voldaan? Hoe lang denkt het college dat de afwikkeling van de schade kan duren? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Klopt het dat het de bedoeling was om op het dak van het kleedkamergebouw de zonnepanelen te plaatsen voor de nieuwe veldverlichting?

4) Kan het college aangeven wanneer het kleedkamergebouw bij HMSH voor het laatst bouwkundig onderzocht is? Kunt u hiervan de bevindingen met de raad delen? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het gebouw inmiddels erg gedateerd is en in zeer slechte staat verkeert? Zo nee, waarom niet?

6) Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat de bestaande vier kleedkamers niet toereikend zijn voor alle thuisspelende en bezoekende teams? Zo ja, wat wil het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat het clubgebouw en de kleedkamers een belangrijke rol spelen binnen de voetbalvereniging? Zo nee, waarom niet?

8) Is het college bereid om in het kader van het verduurzamen van de sportaccommodaties, de uitbreiding en verduurzaming van het kleedkamergebouw van de sportvereniging HMSH met urgentie op te pakken? Zo ja, wanneer denkt het college de werkzaamheden hiertoe in gang te zetten? Zo nee, waarom niet?

9) Is het college met Hart voor Den Haag van mening dat het huidige gebouw geen kansen biedt voor uitbreiding en verduurzaming en dat het onontkoombaar is om het gebouw af te breken en een nieuw kleedkamergebouw te bouwen? Zo nee, waarom niet?

(1) Omroep West – Storm over hoogtepunt heen, wind neemt langzaam af, https://www.omroepwest.nl/nieuws/4369398/Storm-over-hoogtepunt-heen-wind-neemt-langzaam-af

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos