23 augustus 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen verkeersdrempels in onveilige Oudemansstraat

Tijdens het jaarfeest van het wijkberaad Laakkwartier afgelopen zaterdag werd de noodklok door de heer A. van der Burg een van de actieve wijkbewoners, over de verslechterende situatie in de Oudemansstraat. Deze straat verandert steeds meer in een racebaan in plaats van een ontsluitingsweg uit de wijk. 

Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het Reglement van Orde de volgende schriftelijke vragen.
1. Is het college bekend met deze vorm van overlast?

2. Is het college bereid ervoor te zorgen dat er verkeersdrempels in de Oudemansstraat komen om zo de overlast tegen te gaan?

C.V.Martini