Ondanks een huisregels voor een drugsverbod in de Paleistuin zijn bezoekers van het park de overlast door drugsgebruik meer dan zat. Zwerfafval, intimidatie, rondscheurende scooters en plassen en poepen in de struiken, zomaar een opsomming die bezoekers meemaken tijdens een bezoek aan de tuin.

1)Is het college op de hoogte van het artikel in de Telegraaf van 29-06-21 ‘Massaal blowen in de Paleistuin’?

2)Waarom schiet de handhaving zo tekort dat er zoveel klachten komen uit de tuin van bezoeker?

3)Wordt er überhaupt nog wel gehandhaafd in de Paleistuin? En zo ja, door welke dienst en met welk resultaat?

4)Waarom zijn destijds de bankjes verwijderd het de Koninklijke archief omdat men niet meer kon werken in de weedlucht en niet de drugsgebruikers die de overlast veroorzaakten?

5)Welke maatregelen is het college van plan te nemen n.a.v deze klachten en is het college bereid net als 10 jaar terug weer een blowverbod in te stellen in de Paleistuin?

6)Er is geen horeca met toiletvoorziening in de tuin, mensen worden zo wel de stuiken in gedwongen bij hoge nood. Is het college bereid een toiletvoorziening in de paleistuin te plaatsen in de zomer? Zo nee, waarom niet?