Vragen over de afdoening van de motie ‘Maak gebruik van de slimme rattenval’ RIS308889 

  1. Waarom is er door HMS of de gemeente gekozen voor een jaar durende pilot terwijl met succes deze vallen al in de gemeente Meierijstad wordt toegepast? 
  2. Is het college met ons eens dat dat volstaan had kunnen worden met een kort werkbezoek aan Meierijstad  zodat deze slimme rattenvallen al een jaar ingezet hadden kunnen worden in onze stad die met een enorm rattenprobleem heeft te kampen? 
  3. Wat zijn de tussentijdse resultaten van de pilot met de slimme vallen, hoeveel ratten zijn de inwoners van bijvoorbeeld Moerwijk bespaard gebleven? 
  4. Bent u bekend met het verhaal in De Telegraaf van 29 juli 2021 over de vrouw die wekelijks zelf zo’n zes ratten in haar tuin vangt, nog afgezien van de dode ratten die zij daar aantreft? (1)
  5. Hoeveel ratten vangt de gemeente gemiddeld wekelijks? 
  6. Is het college van de ernst van het rattenprobleem op de hoogte, dat veel mensen in Moerwijk hun tuin niet meer in durven, kinderen er niet meer kunnen spelen en dat de ratten zelfs via klimop twee etages omhoog klimmen zodat mensen gaas voor hun balkon moeten spannen? 
  7. De inwoners van Moerwijk hebben niet de indruk dat het college hun rattenprobleem serieus neemt, ze zien niet niets meer gebeuren op het gebied van rattenbestrijding. Kan het college een aantal maatregelen noemen die de laatste maanden concreet hebben bijgedragen een het bestrijden van de rattenplaag?