24 mei Beantwoording Schriftelijke vragen Pamflet in Schilderswijk

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Pamflet roept op tot nieuwe opstand in Schilderswijk’ (1)?

2) Deelt u de mening dat de Schilderswijk, waar kinderen opgroeien, vele ondernemers hun brood proberen te verdienen en mensen al genoeg te lijden hebben gehad onder de rellen van afgelopen jaren, het verdient om te worden beschermd tegen anarchistisch tuig? Zo ja, wilt het tuig dat middels pamfletten oproept tot een opstand voorzien van een gebiedsverbod en desnoods een meldplicht op het politiebureau?

3) Heeft u voorst de bereidheid om dit gebiedsverbod ook op te leggen aan de bij u bekende Jihadisten, zodat zij niet in de gelegenheid worden gesteld om jongeren in de Schilderswijk te vergiftigen met hun boodschap van haat en verderf? Zo neen, waarom niet?

4) Hoeveel anarchisten heeft u reeds opgepakt en wat zijn de (gemeentelijke) sancties die tegen hen worden ondernomen? Kunt u in uw antwoord ook duiden of u nog niet opgepakte anarchisten in het vizier heeft? Graag hun aantal en de verwachting wanneer zij in de kraag gevat worden

5) Heeft u de bereidheid om er bij het Openbaar Ministerie op aan te dringen dat het oproepen tot een opstand tegen de politie en de Nederlandse Staat zo snel mogelijk strafbaar gesteld dient te worden? Zo neen, waarom niet?

(1) ‘Pamflet roept op tot nieuwe opstand in Schilderswijk’, Omroep West, 29 april 2016