1. Is het college bekend met de mail ‘Herinrichting Volkstuintjes’ die de stichting Pluk! Den Haag naar de 20 tuinders gestuurd heeft? (1)
  2. “Vanaf 2023 gaan we de volkstuintjes op het Achterland anders aanpakken. We willen een plek creëren waar we samen met de deelnemers van Reakt bezig kunnen met het maken van stekken en het drogen van kruiden. Om hier ruimte voor te maken gaan we de volkstuintjes opheffen in de vorm die ze nuhebben.” Wat vindt het college hiervan?
  3. Veel tuinders zitten hier vaak al langer dan tien jaar en zijn intens verdrietig dat zij hun plekje dreigen te verliezen. Begrijpt het college dat? Zo nee, waarom niet?
  4. In 2012 is het beheer van de, destijds 50 grote volkstuinen, overgegaan naar Parnassia. Zij wilden de hobbytuinen destijds al weghebben. De gemeente heeft toen bedongen dat er 20 kleine volkstuintjes moesten blijven. Voor welke termijn is deze afspraak gemaakt?
  5. Op welke gronden kan Parnassia deze afspraak nu negeren?
  6. Is het college bekend met het feit dat er juist een tekort is aan volkstuinen en er wachtlijsten zijn? (2)
  7. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het dan al helemaal geen pas geeft om volkstuintjes te verwijderen? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid om de stichting op te dragen het besluit tot het opheffen van de volkstuinen terug te draaien? Zo nee, waarom niet? 

(2) https://www.nu.nl/binnenland/6199902/volkstuinen-zijn-populairder-dan-ooit-wachtlijsten-zitten-overvol.html