Schriftelijke vragen: Woede over wegafsluiting van tien maanden

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Buurt in rep en roep om wegafsluiting van tien maanden’ in De Telegraaf? (1)
  2. Zonder enige kennisgeving worden de Schouwburgstraat en Bleijenburg voor tien maanden afgesloten. Hoe kan dit gebeuren?
  3. Heeft het college dan helemaal niks geleerd van de voorvallen uit het verleden waarin dit ook gebeurde?
  4. Het gaat niet om tien dagen, maar om tien maanden. Het is echt van de gekke om deze borden te plaatsen zonder enige kennisgeving aan de buurt. De ondernemers rondom het Plein hebben het al zwaar door de crisis en de sluiting van Binnenhof en krijgen dit er nu weer onaangekondigd bovenop. De mensen worden er moedeloos van. Begrijpt het college dat? Zo nee, waarom niet?
  5. Den Haag bungelt helemaal onderaan de lijst van MKB vriendelijke steden. Is het college zich ervan bewust dat dit soort structurele voorvallen eraan bijdragen dat onze stad er zo slecht op staat en ondernemers zo ontevreden zijn over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening? Zo nee, waarom niet?
  6. Het college verschuilt zich met regelmaat achter aannemers die de buurt zouden moeten inlichten, zo ook in dit geval. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het stadsbestuur de dienst uitmaakt in onze stad en niet de aannemers? Zo nee, waarom niet?
  7. Hoe wordt er getoetst of betrokkenen wel ingelicht worden?
  8. Hoe gaat het college meer regie pakken om de zoveelste herhaling van dit voorval te voorkomen?
  9. Ook de parkeerplaatsen verdwijnen terwijl de parkeerdruk al hoog is. Worden deze gecompenseerd aan bijvoorbeeld de Prinsessegracht? Zo nee, waarom niet?