9 februari 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen Opnieuw vernielingen in het Zeeheldenkwartier

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Arjen Dubbelaar en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1).Heeft het college ook recentelijk signalen ontvangen van (jeugd) overlast op het Prins Hendrikplein? Zo nee, waarom niet?

2).Wat gaat het college doen om de overlast op het Prins Hendrikplein aan te pakken?

3).Is het college bereid om (tijdelijk) cameratoezicht te realiseren? Zo nee, waarom niet?

4).De ondernemers gaven aan dat meldingen bij de politie vaak afgedaan worden met het argument dat er een capaciteitsgebrek is. Is dat niet erg wonderlijk aangezien alle horeca dicht is, er geen evenementen zijn en het voetbalstadion leeg is? Zo nee, waarom niet?

5).Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de kerstboom op dit mooie plein veilig kan blijven staan?

In 2015 werd in het wijkprogramma Zeeheldenkwartier geschreven dat er te weinig speel- en sportvoorzieningen in de wijk zijn. (RIS288908)

6).Wat is er terecht gekomen van het wijkprogramma voor het Zeeheldenkwartier?

7).Hoeveel jongerenwerkers zijn er actief in de wijk Zeeheldenkwartier?

De aanpak van jongerenoverlast was in 2015 reeds één van de prioriteiten.

8).Wat heeft het stadsbestuur hieraan gedaan sinds 2015?

9).Wat is er in de afgelopen vijf jaar gebeurd met de vijf prioriteiten uit het wijkprogramma? Graag een gedetailleerd antwoord.

Arjen Dubbelaar, Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos