Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op zondag 16 mei werd teckel Pip helaas overreden door een jonge scooterrijder in het parkje rond HAGA ziekenhuis aan de Leyweg. Het hondje is hierbij ernstig gewond geraakt met uiteindelijk de dood tot gevolg. Een wandelend echtpaar met een kinderwagen kon deze scooterrijder nauwelijks ontwijken. Naast al het leed wordt ook aandacht gevraagd voor de veiligheid van de wandelaars in dit parkje en willen daarom ook de volgende vragen stellen:          

  1. Bent u bekend met de trieste aanrijding van teckel Pip in het parkje bij HAGA ziekenhuis aan de Leyweg?*
  2. Bent u bekend met het feit dat scooterrijders heel makkelijk toegang hebben tot dit parkje en zo een gevaar vormen voor zowel de wandelaars als de honden die hier worden uitgelaten?
  3. Bent u bereid om, zoals door de eigenaren van hondje Pip wordt voorgesteld, zoals het plaatsen van slalomhekken bij de ingang van het park, zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om wat vaker op deze plek te handhaven en scooterrijders aan te houden en te bekeuren? Zo nee, waarom niet?


* Den Haag FM » Teckel Pip doodgereden door scooterrijder: ‘Wie heeft dit gedaan?’