2 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen geen Amsterdamse enclave in Haags Bezuidenhout

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok de volgende schriftelijke vragen vragen :

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Afgelopen week ben ik op werkbezoek geweest in Bezuidenhout-Midden. Door bewoners van Bezuidenhout Midden werd ik er op geattendeerd dat er volgens hen een tendens is dat Amsterdammers in de wijk komen wonen. Enerzijds veroorzaakt door de hoge huizenprijzen en anderzijds door de gunstige aansluiting van Station Laan van NOI met de Zuidas.

1. Is het college het met ons eens dat, in een stad waar er zoveel vraag naar woningen is, woningen met name voor mensen in Den Haag gerealiseerd moeten worden en voor belangrijke beroepsgroepen zoals opgenomen in de Woonagenda? Zo ja, hoe gaat u dit regelen?

2. Is het college eventueel bereidt om onderzoek te doen naar deze trend van Amsterdammers die naar (bijvoorbeeld in de wijk Bezuidenhout in) Den Haag verhuizen? Zo nee, waarom niet?

3. Als blijkt dat aan het station Laan van NOI gebouwd wordt voor mensen die momenteel buiten de stad wonen, is het college dan bereid te onderzoeken hoe deze woningen beschikbaar komen voor inwoners van onze stad en/of mensen die hier (komen) werken?

4. Wat vindt het college van het plan alleen mensen die economisch zijn gebonden aan Den Haag de mogelijkheid te bieden zich in de nieuwbouw rond Station Laan van NOI te vestigen?  En wilt u dit tevens eventueel uitbreiden naar de ontwikkelingen rondom de stations Hollands Spoor en Den Haag Centraal?

 

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos