Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘PostNL moet dit jaar 20 miljoen euro besparen en schrapt enkele honderden banen’ (1)?

2) Bent u voorts bekend met de berichten ‘Voor al uw brieven en onkruid’ (1) en ‘Postbodes gaan eenzaamheid onder Rotterdammers signalen’ (2)?

3) Bent u bekend met het feit dat er diverse gemeenten zijn waar wordt geëxperimenteerd om te kijken hoe de overgebleven postbezorgers van PostNL, met een sterk teruglopend postgebruik, voor de toekomst behouden kunnen worden?

4) Wilt u kijken of u het massaontslag bij PostNL deels kunt voorkomen door postbodes en andere werknemers (kantoorpersoneel) die ontslagen dreigen te worden in onze stad in te zetten als extra paar ogen in de openbare ruimte? Graag een gedetailleerd antwoord, waarin u aangeeft of u de bereidheid heeft deze PostNL-medewerkers ook in de toekomst aan het werk te houden door samen met PostNL een project te starten waarbij postbodes en andere gedwongen ontslagenen worden ingezet als extra paar ogen in wijken, teneinde de openbare ruimte te verbeteren.

5) Heeft u de bereidheid om in navolging van de gemeente Rotterdam te komen met een proef om te bezien hoe hiertoe opgeleide postbodes en andere gedwongen ontslagenen kunnen worden ingezet om eenzaamheid onder ouderen te signaleren, zodat na de melding een medewerker van een welzijnsorganisaties langs kan gaan? Graag een gedetailleerd antwoord.

(1) https://www.ad.nl/economie/postnl-moet-dit-jaar-20-miljoen-euro-besparen-en-schrapt-enkele-honderden-banen~a83ccf1c/