26 januari 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Onderzoek naar brandstichting

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met de berichten over brandstichting bij voetbalvereniging Laakkwartier? (1)

2) Bent u bekend met de verklaring van de politie dat er geen melding bekend is van brandstichting? (2)

3) Kunt u duiden waarom de politie stelt dat er geen melding is ontvangen over het voorval, terwijl de politie zelf aanwezig was toen de brandweer de brand heeft geblust?

4) Bent u met Groep de Mos van mening dat brandstichting bij een sportvereniging altijd opgepakt moet worden en er direct onderzoek moet plaatsvinden naar de dader(s)? Zo nee, waarom niet?

5) Kunt u Groep de Mos, het bestuur en de leden van voetbalvereniging Laakkwartier garanderen dat er direct onderzoek gaat plaatsvinden naar de dader(s)? Zo nee, waarom niet?
(1) HVV Laakkwartier ontsnapt aan een catastrofe, http://www.laakkwartier.nl/1/195/hvv-laakkwartier-ontsnapt-aan-een-catastrofe/

(2) Omroep West – Brand HVV Laakkwartier in Den Haag op Eerste Kerstdag, http://www.omroepwest.nl/nieuws/3022675/Brand-HVV-Laakkwartier-in-Den-Haag-op-Eerste-Kerstdag