3 november 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen inrichting hondenuitlaatplek Madestein en bankjesplan

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Janice Roopram en René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te ruimen. Dus ook in de losloopgebieden, waaronder het strand. De hondenbezitters zijn altijd verplicht om een zakje, schepje of ander opruimmiddel bij zich te hebben. De uitwerpselen kunnen daarna weggegooid worden in een afvalbak. Maar wat moet je als hondenbezitter doen als er geen afvalbak in de buurt te bekennen is?

1. Is het college bekend met het hondenlosloopgebied (*) langs het Mien van Breepad in Madestein? (ingang bij het kruispunt Lozerlaan/Escamplaan)

2. Vele hondenbezitters hebben aangegeven dat op het hondenuitlaatveld geen afvalbakken aanwezig zijn. Is het college bereid om op dit hondenuitlaatveld, afvalbakken te plaatsen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Staan er bij alle losloopgebieden in Den Haag afvalbakken? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om op het hondenuitlaatveld bankjes te plaatsen zodat onder meer de hondenbezitters plaats kunnen nemen terwijl hun hond zich aan het vermaken is?

5. Is het college bereid om op het Mien van Breepad zelf, voorbij het hondenlosloopgebied een bankje te plaatsen. Ouderen en mensen met een beperking geven aan dat ze dan tijdens een wandeling kunnen uitrusten op een bankje.

6. Kan het college aangeven wanneer het bankjesplan gereed is?

Janice Roopram & René Oudshoorn

Hart voor Den Haag