24 mei Beantwoording Schriftelijke vragen Kioskenbeleid

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met de kiosk van een Koreaanse multinational die is komen te staan tegenover de plek waar het miljoenen euro’s vretende cultuurpaleis komt te staan (Spuiplein)? Zo ja, kunt u duiden waarom u het een multinational wel toelaat om een kiosk te openen, terwijl u drie kleine Haagse ondernemers, die decennia in de Grote Marktstraat hebben gestaan, niet wil laten terugkeren?

2) Heeft u de bereidheid om alsnog in gesprek te gaan met bloemenkiosk ‘t Centrum, Brouwers Stroopwafels en Van der Kraats snacks, teneinde een einde te maken aan de door u gecreëerde willekeur en een terugkomst van deze drie kiosken in de Grote Marktstraat mogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat de behoorlijk opgeknapte Grote Marktstraat wat kil oogt en dat de voor kunst doorgaande beelden daaraan bijdragen? Zo ja, heeft u de bereidheid om de Grote Marktstraat met wat bomen- en plantenbakken te vergroenen, met als bijkomend voordeel dat dit een mooie afscheiding tussen wandel- en fietspad kan zijn?

4) Kunt u duiden of inmiddels alle roosters in de Grote Marktstraat slipbestendig zijn? Zo neen, wat gaat u doen om deze slipbestendig te krijgen, teneinde gevaarlijke glijpartijen bij bezoekers te voorkomen?