8 december 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen Nieuwe Pier in oude stijl

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.


1. Is het college bekend met het artikel ‘Krijgt Scheveningen een nieuwe Pier voor het Kurhaus?’ (1) van de Volkskrant?

2. De eigenaren bestuderen met de gemeente verschillende opties, zo blijkt uit documenten die Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De voorkeur van de eigenaren is een nieuw wandelhoofd, ‘eventueel naast de tweede’. Wat is de stand van zaken van deze studies? Graag een uitgebreid antwoord.

3.‘Eerst wordt gekeken hoe de bouwkundige staat van de huidige Pier is. Sloop en nieuwbouw zijn op dit moment nog niet aan de orde’, zegt de gemeente in reactie op het Volkskrant artikel. Wanneer wordt de raad ingelicht over de bouwkundige staat van de huidige Pier?

4.Hart voor Den Haag/Groep de Mos is enthousiast over de eventuele terugkeer van een Pier recht voor het Kurhaus, gebouwd in de oude stijl. Elke vorm van terugkeer naar de vroegere grandeur van Scheveningen juichen wij van harte toe. Een nieuwe Pier in de stijl van het Kurhaus zou daar een mooi voorbeeld van zijn. Deelt het college dit enthousiasme? Zo nee, waarom niet?

5.Hart voor Den Haag wil geen sloop van de oude Pier voordat de nieuwe klaar is. En alles in overleg met bewoners en ondernemers. Is het college dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?

6.Aan een eventuele nieuwe Pier moet wat Hart voor Den Haag/Groep de Mos betreft wel een economisch verdienmodel zitten om voor de toekomst levensvatbaar te zijn. Het goede van de huidige Pier, zoals het succesvolle reuzenrad, in combinatie met de pracht van weleer kan de Scheveningse parel weer doen laten glimmen. Is het college dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/krijgt-scheveningen-een-nieuwe-pier-voor-het-kurhaus~b0608b96/