14 september 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen financiële drempel naar de tandarts verlagen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Het aantal mensen dat geen geld heeft voor de tandarts stijgt, mede door de gevolgen van de Coronacrisis. In Rotterdam is daarom gestart met de “Rotterdamse Tandartsdagen”, om in samenwerking met gemeente en tandartsen, deze mensen te helpen.*

  1. Is het college bekend met het artikel in het AD “ Zo kunnen Rotterdammers met weinig geld tóch naar de tandarts” van zaterdag 20 maart jl? * En zo ja, wat vindt het college van dit initiatief?
  2. Kan het college aangeven of het bekend is hoeveel mensen in Den Haag vanwege financiële problemen niet naar de tandarts kunnen gaan en zo nee, is dit te achterhalen door bijvoorbeeld contact te zoeken met diverse tandartsen?
  3. Is het college bereid om net zoals Rotterdam zich in te zetten om ervoor te zorgen dat iedereen naar de tandarts kan, dus ook mensen die momenteel er geen geld voor hebben en zo nee, waarom wilt het college dit niet doen?
  4. De “Rotterdamse Tandartsdagen” is een initiatief van het “Fonds Bijzondere Noden”, diverse stichtingen en tandartsen die in de Maasstad gevestigd zijn. Kan het college aangeven of Den Haag ook bereid is om deze samenwerkingen te zoeken en zo mensen met kiespijn te helpen en zo nee, waarom ziet u dit niet zitten?
  5. Is het college bereid om te lobbyen bij de regering om een instituut zoals “het ziekenfonds” terug te laten keren waardoor iedere inwoner ook verzekerd is van goede mondzorg?
  6. Is het college tevens bereid om nogmaals te benadrukken dat het voor mensen die nu in de schuldhulpverlening zitten, van groot belang is dat ook zij recht hebben op goede mondzorg?