Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De gemeente investeert de komende 5 jaar ruim € 65 miljoen in de fiets. Dit staat in het uitvoeringsprogramma *’Ruim baan voor de fiets 2020-2025′. Dan zou je denken dat er gehoor gegeven zou worden aan het verzoek van de bewoners om bij de locatie Narcislaan een overdekte fietsenstalling te bouwen met een groene dak. Indien je meer mensen op de fiets wil krijgen dan moet je er ook voor zorgen dat er voldoende toegankelijke fietsenstallingen zijn of worden geplaatst.

1. De huidige bergingen hebben voor de 55-plussers, wonende aan de Kijkduinsestraat, een te steile hellingbaan en trap. Het is daarom dan ook onmogelijk voor bewoners met een elektrische fiets om hun fietsen te stallen in de huidige bergingen. Wat vindt het college hiervan?

2. Klopt het dat de bouwaanvraag voor een overdekte fietsenstalling op het binnenterrein op de locatie Narcislaan is afgewezen? Zo ja, wat vindt het college hiervan?

De gemeente heeft naar verluid de bouwaanvraag afgewezen en komt met een alternatieve locatie namelijk direct tegen de achtergevel van de flat aan de Heliotrooplaan. Daarmee wordt er licht en ventilatie ontnomen aan de onderliggende bergingen. Daarnaast kijken bewoners vanuit hun raam op de eerste etage direct op de stalling en zullen daartegen bezwaar aantekenen. De glazenwasser kan bovendien zo niet met zijn hoogwerker de onderste ramen bewassen. En het belangrijkste: de stalling is bedoeld voor elektrische fietsen, met brandbare accu’s, dus dan mag er niet direct tegen de gevel aan worden gebouwd, op advies van de Brandweer.

3. Heeft de gemeente met de bovengenoemde omschrijving van de bewoners rekening gehouden bij hun afwijzing en wat vindt het college van de bevindingen van de bewoners en Brandweer?

De VvE heeft € 4.000,- uitgegeven aan architectenkosten en leges.

4. Is het college bekend met de tekeningen van het architectenbureau? Zo ja, wat vindt het college van de uitwerking van de wensen van de bewoners uitgevoerd door het architectenbureau?

De VvE legt de stalling in haar herziene plannen, 1 meter verdiept aan, direct achter de 2 meter hoge bossages aan de Narcislaan. De hellingbaan wordt heel flauw aangelegd, dus veel minder steil dan de huidige bij de ingangen van de bergingen onder het complex. Bovendien wordt de gevel van de stalling in hardhout uitgevoerd, en laat men klimop groeien en heeft het een sedum groene dak. Hierdoor gaat de stalling op in het groen van het grasveld, en blijft zowel vanuit de flat zelf, als vanaf de Narcislaan, het ‘kijkgroene karakter’ gewaarborgd.

5. Is het college bereid om de afwijzing van de bouwaanvraag, locatie Narcislaan, in heroverweging te nemen en samen met bewoners in gesprek te gaan om hun gewenste plannen te bekijken en uit te voeren?

6. Het college wil miljoenen uitgeven aan het uitvoeringsprogramma “Ruim baan voor de fiets”, zodat bewoners vaker de fiets pakken. Ook wil de gemeente met het actieprogramma “Den Haag, seniorvriendelijke stad” dat ouderen actief en vitaal blijven. Is het college dan ook bereid om in het actieprogramma seniorvriendelijke stad en het uitvoeringsprogramma ruim baan voor de fiets, op te nemen dat de fietsenbergingen toegankelijk en veilig moeten zijn voor onder meer ouderen? Zo nee, waarom niet en op welke manier gata het college ervoor zorgen dat er in Den Haag breed rekening wordt gehouden met onder andere ouderen, zodat ze veilig en toegankelijk hun fiets kunnen bergen?

Janice Roopram 

* https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/den-haag-investeert-in-de-fiets-.htm