Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met de berichten ‘Grote leegverkoop bij V&D winkelcentrum Leyweg: zondag sluiten de deuren definitief’ (1), ‘Einde V&D lijkt voorbode neergang winkelcentrum Leyweg’ (2) en ‘Het einde van een tijdperk’ (3)

2) Wat is uw mening over het vertrek van de V&D uit het pand aan De Leyweg; welke invloed heeft dit volgens u op het winkelcentrum?

Volgens V&D heeft de ontwikkeling van het winkelcentrum Leyweg in de afgelopen jaren voor V&D onvoldoende gebracht dan aanvankelijk was gedacht.

3) Heeft u met V&D contact gezocht om te achterhalen wat de precieze beweegredenen zijn? Zo ja, wat kwam hieruit en welke acties heeft u ondernomen om V&D op andere gedachten te brengen? Zo neen, waarom niet?

Uit veel geluiden die onze fractie heeft opgevangen vanuit De Leyweg blijkt dat consumenten vinden dat zij nabij De Leyweg beter en aantrekkelijker kunnen winkelen, zoals in Rijswijk, Naaldwijk en Den Haag Centrum. In uw coalitieakkoord staat dat u De Leyweg een steun in de rug wilt geven.

4) Zijn deze geluiden ook bij u bekend en wat heeft u met deze geluiden gedaan?

5) In hoeverre heeft u gestand gedaan aan de belofte uit uw coalitieakkoord om De Leyweg een steun in de rug te geven? Wij zijn hiernaar extra benieuwd vanwege het feit dat de leegstand aan De Leyweg na uw aantreden alleen maar is toegenomen en u de V&D er niet van heeft kunnen weerhouden om haar deuren vandaag (zondag 25 januari) te sluiten.

Onze fractie heeft al diverse malen tevergeefs en met voorstellen bij u aan de bel getrokken om De Leyweg de helpende hand te bieden. Nu een publiekstrekker per vandaag vertrokken is, heeft u wellicht wel interesse de handschoen op te pakken. 2

6) Heeft u derhalve de bereidheid om te komen met een Toekomstvisie Leyweg en deze met voorrang te behandelen in de Haagse gemeenteraad? Zo ja heeft u de bereidheid daar de volgende zaken, ter bespreking, in op te nemen:

* Heropening bioscoop EuroCinema;

* Terugkeer van verkeer over De Leyweg;

* Herziening van het parkeerbeleid;

* Branchering;

* Rondetafelgesprek met bewoners en ondernemers;

(1) Grote leegverkoop bij V&D winkelcentrum Leyweg, Omroep West, 23 januari 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/23-01-2015/grote-leegverkoop-bij-vd-winkelcentrum-leyweg-den-haag-zondag-sluiten-de-deuren-de

(2) Einde V&D lijkt voorbode neergang winkelcentrum, AD, 14 januari 2015 http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3829117/2015/01/14/Einde-van-V-D-lijkt-voorbode-neergang-winkelcentrum.dhtml

(3) Het einde van een tijdperk, HaagMedia, 23 januari 2015 http://www.haagmedia.nl/nieuws/algemeen/14598/het-einde-van-een-tijdperk….htm

Groep de Mos

Richard de Mos