1 december 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen mogelijke komst coffeeshop Oude Haagweg
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Vele verontrustende meldingen kwamen bij ons binnen omtrent de mogelijke komst van een coffeeshop op de plek waar momenteel snackbar Monique is gesitueerd, namelijk op de Oude Haagweg 263. Achter de snackbar ligt er namelijk een voetbalkooi en speelterrein. In deze omgeving wonen ook veel ouderen.

1. Is het college bekend met het artikel in De Posthoorn (*) waarin de voorzitter van Commissie Loosduinen aangeeft dat hij uit betrouwbare bronnen heeft vernomen dat er een ‘wiet-winkel’ naar Loosduinen komt? Klopt dit artikel? Zo nee, waarom niet?

2. Kan het college aangeven of er een coffeeshop komt op de plek waar momenteel Snackbar Monique’s Place is gelegen aan de Oude Haagweg 263A? Zo ja, heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden en waarom zijn de bewoners niet op de hoogte gebracht?

3. Is er al een vergunning aangevraagd?

4. Heeft de komst van een coffeeshop enig verband met de Weimarstraat?

5. Is het college op de hoogte dat er een voetbalkooi en speelplaats zit achter de snackbar en het dus niet verantwoord is om een vergunning af te geven aan een coffeeshop in verband met kinderen en jongeren?

6. Hoe strookt dit voornemen met de recentelijk aangenomen motie “onderzoek afhaalloket coffeeshop” (**) die verzoekt om een lokatie op een industrieterrein?