Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement Van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met restaurant Marmaris, gelegen aan het Teunisbloemplein en de daar bestaande wens voor een terrasvergunning voor tenminste 10 jaar? 

2) Deelt u de mening dat u bij vergunningsaanvragen maatwerk moet leveren? Zo ja, waarom is dit tot op heden niet gebeurd? 

3) Bent u bekend met het feit dat Marmaris sinds haar komst aan het Teunisbloemplein een heuse pleisterplaats is voor de buurt, ook voor ouderen? Zo ja, deelt u de mening dat u zulke locaties moet koesteren en ondersteunen? 

4) Bent u bekend met het feit dat het terras van Marmaris van levensbelang is voor een gezonde bedrijfsvoering? Zo ja, waarom weigert u tot op heden mee te denken hoe de vergunningsaanvraag voor het benodigde terras kan worden gerealiseerd? 

5) Waarom wijst u de vergunningsaanvraag af op oneigenlijke gronden? U stelt dat het terras niet kan vanwege parkeerdruk, maar die is er rondom het Teunisbloemplein helemaal niet. Ook stelt u dat het terras niet kan, omdat het Teunisbloemplein in een ‘natuurgebied’ ligt. Ook dat is niet het geval.

6) Waarom zou Marmaris voor een terras in een hoogwinkelstrctuurgebied moeten liggen, terwijl het juist in een behoefte voor de wijk voorziet? 

7) U bent op de hoogte van het feit dat het terras aan een doodlopende weg zit, uiterlijk om 23 uur ‘s avonds dicht is en bovendien nada nul overlast veroorzaakt? 

8) Bent u bekend met het feit dat de ondernemer bij afgifte van een vaste vergunning voor 10 jaar voor de buurt een chique overkapt terras wil maken, hetgeen een impuls is voor de wijk? 

9) Bent u bekend mét de nodige tegenslagen van de ondernemer, zoals gedwongen sluiting tijdens Corona, het verlies van een filiaal op Scheveningen, omzetverlies vanwege de verbouwing van de boulevard van Kijkduin en een brand? Zo ja, deelt u de mening dat hierbij een stadsbestuur past dat meedenkt in plaats van tegenwerkt? Graag een toelichting 

10) Heeft u de bereidheid om de gevraagde terrasvergunning alsnog te verlenen? Graag een toelichting 

https://petities.nl/petitions/laat-marmaris-kijkduin-haar-terras-houden/