26 oktober 2017 Schriftelijke vragen Haatimam

21 november 2017 Beantwoording Schriftelijke vragen Haatimam

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Haatimam ongemoeid’? (1)

2) Deelt u de mening dat onze jongeren beschermd moeten worden tegen haatimams van het kaliber El Alami Amaouch? Zo ja, hoe kan het dan dat deze haatimam, geestelijk vader van Syriëgangers, vrij spel heeft in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk? Graag een toelichting.

Eerder heeft de radicale imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor Transvaal en de Schilderswijk (2).

3) Heeft u de bereidheid om er bij de minster van Veiligheid en Justitie op aan te dringen dat haatimam El Alami Amaouch een soortgelijk gebiedsverbod krijgt opgelegd, teneinde radicalisering tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

4) Heeft u voorts de bereidheid om er bij het nieuwe Kabinet op aan te dringen om scherpere maatregelen te kunnen nemen tegen radicale imams? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. oppakken?

(1) ‘Haatimam ongemoeid’, Telegraaf, 26 oktober 2017
(2) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/15/radicale-haagse-imam-krijgt-gebiedsverbod-a1570048