7 juli 2015 Beantwoording schriftelijke vragen Verkeersveiligheid Keizerstraat 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met klachten van voetgangers over fietsers en scootmobielgebruikers die met een te hoge snelheid door de Keizerstraat rijden en daarmee de verkeersveiligheid in gevaar brengen? Zo ja, wat gaat u doen om beter te handhaven op fietsers en scootmobielgebruikers die de verkeersveiligheid in gevaar brengen? Graag in uw beantwoording ook het overleg dat u hierover gaat voeren met de winkeliers in de Keizerstraat en de bewoners(organisatie).

2) Zou het aanbrengen van een klein hek, in ondermeer de Marcelisstraat, een afremmende werking op fietsers en scootmobielgebruikers kunnen hebben? Zo ja, waar zou u zo’n hek willen plaatsen?

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag