7 juni 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Verkrotten huis Louis Couperus onacceptabel

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de berichten over het in verval raken van gemeentelijke monumentale panden? (2)

2) Bent u met Groep de Mos van mening dat het laten verkrotten van Haagse monumentale panden onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

3) Kunt u duiden welke Haagse monumentale panden, in bezit van buitenlandse overheden, in zorgelijke onderhoudsstaat verkeren? Zo nee, waarom niet?

4) Kunt u duiden waarom een last onder dwangsom, als dwingende maatregel voor een buitenlandse overheid, averechts kan werken? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u met Groep de Mos van mening dat een last onder dwangsom onder de zelfde voorwaarden toegepast moet worden voor nationale eigenaren als voor buitenlandse eigenaren? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u duiden welke afspraken er, o.a. qua onderhoud, zijn gemaakt met de huidige eigenaar van het ouderlijk huis van Louis Couperus aan de Surinamestraat? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u gezien de ongewijzigde onderhoudsomstandigheden bereid om te onderzoeken of het aankopen van dit Haagse monumentale pand nu wel tot de mogelijkheid behoort? Zo nee, waarom niet?

(1) AD Den Haag – Opknapbeurt voor huis Louis Couperus, http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3849999/2015/02/12/Opknapbeurt-voor-huis-Louis-Couperus.dhtml

(2) AD Den Haag – Haagse ambassades raken in verval, http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4250747/2016/02/24/Haagse-ambassades-raken-in-verval.dhtml

 

Arjen Dubbelaar

26 april 2016