25 oktober 2017 vervolgvragen inzake geluidsoverlast in de keerlus van tramlijn 12

12 december 2017 Beantwoording vervolgvragen inzake geluidsoverlast in de keerlus van tramlijn 12

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Guernaoui (Groep de Mos) vervolgvragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

In beantwoording op vragen van Groep de Mos inzake geluidsoverlast in de keerlus van tramlijn 12 (RIS297605) stelt u dat deze klachten opgelost zouden zijn, omdat de HTM de trambaan smeert. Niets is echter minder waar; bewoners geven aan nog steeds ernstige hinder te ondervinden van piepende en knarsende trams in de keerlus.

Wanneer gaat u er – samen met de HTM – voor zorgen dat de klachten over piepende en knarsende trams in de keerlus van tramlijn 12 eindelijk tot het verleden gaan behoren? Deelt u hierbij de mening dat klachten van bewoners serieus genomen dienen te worden en niet maanden moeten dooretteren?