Naar aanleiding van het recente besluit om geen paardenkoetsen meer in te zetten als toeristische attractie in de wintermaanden, stellen raadsleden Ralf Sluijs en Coen Bom van Hart voor Den Haag, overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

Besluitvorming

 1. Kan het college aangeven wat de specifieke overwegingen en criteria waren die ten grondslag lagen aan het besluit om de paardenkoetsen niet meer in te zetten?
 2. Hoe verhoudt dit besluit zich tot de Economische Visie van Den Haag en de strategie Toerisme, waarin gestreefd wordt naar jaarrond bezoek en verhoging van bestedingen in de stad?

Dierenwelzijn

 1. Kan het college toelichten waarom het besluit is genomen ondanks het feit dat de stalhouderij altijd goed toezag op de rij- en rusttijden en het welzijn van de paarden?
 2. Kan het college aangeven welke concrete incidenten of klachten over dierenwelzijn hebben geleid tot dit besluit?

Economische Impact

 1. Heeft de gemeente een economische impactanalyse uitgevoerd betreffende het schrappen van de paardenkoetsen als winterse attractie? Zo ja, wat waren de uitkomsten van deze analyse?
 2. Hoe denkt het college het verlies aan economische kansen en banen, veroorzaakt door dit besluit, te compenseren?

Koninklijke Identiteit

 1. Hoe verhoudt dit besluit zich tot de rijke koninklijke identiteit van Den Haag, waar het gebruik van paarden een wezenlijk onderdeel is van tradities zoals Prinsjesdag en het aanbieden van geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs aan de koning?
 2. Is er binnen het college overwogen hoe dit besluit de historische en ceremoniële waarde van deze tradities beïnvloedt?

Alternatieven

 1. Welke alternatieve maatregelen zijn overwogen om zowel het dierenwelzijn te bevorderen als de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de stad te behouden?

Toekomstige Visie

 1. Wat is de langetermijnvisie van het college betreffende het behoud van toeristische en culturele attracties die bijdragen aan de unieke identiteit en aantrekkingskracht van Den Haag?
 2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat besluiten in de toekomst een evenwicht vinden tussen dierenwelzijn en de economische en culturele belangen van de stad?

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag

Coen Bom
Hart voor Den Haag