21 juni 2016 Beantwoording Schriftelijke vragen Parkeeroplossing Drumfanfare Duindorp Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de parkeersituatie bij de oudste muziekvereniging van Duindorp en Scheveningen?

2) Bent u bekend met het gegeven dat reizen met openbaar vervoer vanwege transport van instrumenten een lastige opgave is voor leden van de muziekvereniging?

3) Bent u met Groep de Mos van mening dat moet worden voorkomen dat leden en vrijwilligers van Drumfanfare Duindorp minder komen repeteren door het gevoerde parkeerbeleid? Zo nee, waarom niet?

4) Waarom is er (in het najaar) uitsluitend voor vrijwilligers bij sportvereniging een speciale parkeervergunning te krijgen?

5) De Show- & Drumfanfare Duindorp heeft verschillende opties om de leden van de muziekvereniging te ontzien in het gevoerde parkeerbeleid. Graag uw reactie per punt:

  •  het openstellen van het parkeerterrein van het Gandhi centrum op dinsdag en vrijdagavond
  •  het plaatsen van een schuifhek aan de Tesselsestraat met parkeerverbodsbord voor dinsdag en vrijdag van 17:00 tot 00:00 bij de ingang van de school zodat zij op het schoolplein kunnen parkeren
  • ontheffing voor het parkeren op de Tesselweide

6) Heeft het College andere ideeën om te helpen met een structurele parkeeroplossing voor Drumfanfare Duindorp? Zo nee, waarom niet?

 

(1) Website Show- & Drumfanfare Duindorp, http://www.drumfanfareduindorp.nl/

 

(2) Website gemeente Den Haag – Speciale parkeervergunning voor sportvrijwilligers, http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/sport/to/Speciale-parkeervergunning-voor-sportvrijwilligers.htm