1. Vorig jaar mochten de oliebollenkramen, in verband met de gevolgen van de coronacrisis, een maand eerder open om de uitbaters, die vaak ook kermisexploitant zijn, de kans te bieden om iets van het verloren jaar in te lopen. Ook dit jaar hebben de kermissen maar mondjesmaat kunnen plaatsvinden en zijn de verliezen groot. Is het college bereidt om de Haagse oliebollenkramen, net als vorig jaar, toe te staan om per 1 oktober open te gaan? Zo nee, waarom niet?

    Ralf Sluijs