1) Bent u bekend met het ‘Manifest Ondermijnende Criminaliteit? (1)(2)(3)

2) Wat vindt het college van de inhoud?

3) Waarom staat burgemeester Van Zanen niet als ondertekenaar onder het manifest?

4) Bent u bekend met het artikel ‘Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs’? (4)

5) Waarom wordt dit manifest wel gesteund voor burgemeester Halsema en (nog) niet door het burgemeester Van Zanen? (4)

6) Wat is het standpunt van de burgemeester op de vier kernpunten? Kunt u hier per kernpunt op reageren? Zo nee, waarom niet?

7) Is de burgemeester alsnog bereidt om dit manifest te steunen? Zo nee, waarom niet?

8) Is de Haagse hennepaanpak nog steeds actueel? (5)

9) Kunt u ons nader informeren over de Haagse Aanpak Hennepteelt en de voortgang van het hennepteam van de Haagse politie? Zo nee, waarom niet? (5)

10) Wat zijn de actuele cijfers over illegale hennepteelt en die van de afgelopen jaren? Wat is de trendmatige ontwikkeling?

(1) NOS – Burgemeesters: softdrugs legaliseren tegen ondermijnende criminaliteit, https://nos.nl/artikel/2398197-burgemeesters-softdrugs-legaliseren-tegen-ondermijnende-criminaliteit

(2) RTL Nieuws: 37 burgemeesters in manifest: pak ondermijning nu eens echt aan, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5255060/ondermijning-ondermijnende-criminaliteit-burgemeester

(3) Manifest Ondermijnende Criminaliteit, Burgemeesters roepen op tot verbeterde aanpak ondermijning, https://prodob.blob.core.windows.net/cmsprod/file/cc6057b8d8fb430b8fd2ce5076f33656.pdf

(4) Het Parool – Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs, https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-sluit-zich-aan-bij-manifest-voor-legalisering-softdrugs~b2bfae1aa/

(5) Website Den Haag – Hennepaanpak, https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/hennepaanpak.htm