Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden De Mos (Hart voor Den Haag) en Van Basten Batenburg (Haagse VVD)  de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de recente last onder dwangsom die in de Maliestraat en rondom de Maliebrug is toegepast bij horecaondernemers voor het exploiteren van terrassen zonder de vereiste vergunning?

  2. Kan het college toelichten waarom er, in de specifieke omgeving van de Maliebrug, is gekozen voor het toepassen van een last onder dwangsom?

  3. Is het college met ons van mening dat de terrassen bij de Maliebrug aan de kant van het Smidswater, geëxploiteerd door broodjeszaak Keijzer, in overeenstemming zijn met de beleidsregel vergunningverlening terrassen 2016 omdat er op het trottoir een obstakelvrije ruimte van 150 cm wordt gelaten?

  4. Is het college met ons van mening dat het hebben van een gezellig terras dat voldoet aan het terrassenbeleid beter is dan dat er op en rondom de Maliebrug GO-scooters, fietsen en afval worden geplaatst?

  5. Is het college met ons van mening dat het voor de gezelligheid van de Haagse grachten vanaf de kant en het water hier beter gezellige terrassen kunnen staan dan lukraak geplaatste fietsen en dat dit ook beter past bij de ambities voor de Haagse grachten?

  6. Is de verantwoordelijk wethouder bereid met de horecaondernemers rondom de Maliebrug in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen?

Richard de Mos                                                Lotte van Basten Batenburg
Hart voor Den Haag                                       Haagse VVD