22 juni 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen afvalpuinhopen in het Pinkserweekend

In het Pinksterweekeinde is het weer een bende geweest rond bijplaatsingen bij ORAC’s. Op foto’s die op de social media circuleerde waren door meeuwen opengereten vuilniszakken te zien waarbij de ranzige inhoud door de straat was verspreid. Andere gemeente hebben dit kennelijk meer onder controle zoals bijvoorbeeld de gemeente Haarlem waar de status van de ORAC’s realtime is te volgen en meldingen kunnen worden doorgegeven via https://inzameling.spaarnelanden.nl/.


1) Hoe kon het weer zo uit de hand lopen met het zwerfafval in het Pinksterweekend?


2)Is het college het dan nu eindelijk met ons eens dat er ook in het weekend geacteerd dient te worden op meldingen van zwerfafval?


3) Is het college op de hoogte van de methode van realtime status en meldingen over orac’s zoals die bij de gemeente Haarlem in gebruik is?

4) Is het college het met ons eens dat een dergelijke methode een oplossing voor het zwerfafval in onze stad zou kunnen bieden?


5) Is het college bereid om met de gemeente Haarlem in contact te treden en kennis op te doen over dit systeem, zo niet, waarom niet?

6) Wat heeft het college geleerd van de afgelopen weekenden rond de feestdagen en welke conclusies zijn er uit die lessen getrokken?