Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Richard de Mos en René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het bericht: ‘Forse toename verkoop huisdieren via Marktplaats’ (1)?

2) Heeft het college de bereidheid om te helpen deze vorm van dierenmishandeling aan te pakken, door:
a) achter de oproep van dierenartsen te scharen om te stoppen met de verkoop van dieren via Marktplaats ?
en
b) Marktplaats zelf actief te benaderen met die oproep? Graag een toelichting.

3) Heeft het college de bereidheid om – bijvoorbeeld via social mediakanalen- voorlichting te geven over het verantwoord aankopen van huisdieren? Graag een toelichting.

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4411938/Forse-toename-verkoop-huisdieren-via-Marktplaats-Haagse-dierenartsen-slaan-alarm