1) Bent u bekend met het feit dat Veteranendag, vanwege Corona, weer op een alternatieve wijze wordt gevierd (1) en bent u bekend met het vlag-initiatief van het Veteranen Platform? (2) 

2) Gaat het stadsbestuur deze vlag hijsen op het stadhuis – of als u de vragen na 30/6 beantwoord – heeft u dit gedaan? Zo nee, waarom niet?

3) Is het stadsbestuur bereid om alle gemeente in Nederland te vragen dit voorbeeld te volgen – of als u de vragen na 30/6 beantwoord – heeft u dit gedaan? Zo nee, waarom niet?

Het stadsbestuur in Den Haag nodigde de Haagse veteranen altijd uit voor een bijeenkomst in het stadhuis op de avond voorafgaande aan Veteranendag. Dat zal nu vanwege Corona niet het geval zijn.

4) Wat doet het stadsbestuur wel voor Haagse veteranen? Heeft u nagedacht over een alternatief voor het Haagse Veteranen Ontvangst? Graag een toelichting met hetgeen u gedaan heeft  

5) Hoe brengt het stadsbestuur een eerbetoon aan Haagse veteranen, voor nu en voor in de toekomst?

6) Is het stadsbestuur bereid om via haar kanalen aandacht te vragen voor Veteranendag 2021? Zo nee, waarom niet?

7) In hoeverre is het college bereid om Haagse veteranen materiële waardering te geven middels een Veteranenkortingspas voor entree op gemeentelijke voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken?  Graag een uitwerking. 

(1) Vier Nederlandse Veteranendag thuis, voor de buis, https://www.veteranendag.nl/vier-nederlandse-veteranendag-thuis-voor-de-buis/

(2) Gratis Veteranenvlag, https://veteranenplatform.nl/persbericht-gratis-veteranenvlag/

(3) Haagse veteranen in het zonnetje gezet in het Stadhuis, https://www.youtube.com/watch?v=pgP2tzB21VE