1 september 2015 Beantwoording Schriftelijke vragen Beleid richting strandtenten Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Strandtenteigenaren Scheveningen moeten trampolines, speelhuisjes en klimrekken weghalen’ (1)?

2) Deelt u de mening dat u aan het muggenziften bent als u strandtenteigenaren trakteert op een boete van 500 euro per dag omdat er wat speeltoestellen voor de terrassen staan? Zo ja, heeft de bereidheid om de regeltjesbulldozer van de gemeente subiet bij het strand van Scheveningen te verwijderen en te gedogen dat strandtenteigenaren wat jolijt voor de kinderen aanbieden? Zo neen, waarom niet?

3) Heeft u overleg gehad met de ondernemers over dit onderwerp om samen tot een ondernemersvriendelijke oplossing te komen? Zo, neen waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit overleg?

 

(1) ‘Strandtenteigenaren Scheveningen moeten trampolines, speelhuisjes en klimrekken weghalen’, Omroep West, 22 juli 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/22-07-2015/strandtenteigenaren-scheveningen-moeten-trampolines-speelhuisjes-en-klimrekken-weg

 

Richard de Mos

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag