1) Is het college bekend met de schriftelijke vragen van vorig jaar? (1)

2) Waarom werken nu de waarschuwingslichten van de trambaan bij het kruispunt Treslonglaan en Laan van Wateringse Veld niet?

3) Waarom is dit niet opgelost voordat de basisscholen weer open gingen?

4) Kan het college  ervoor zorgen dat deze waarschuwingslichten zo snel mogelijk weer in werking worden gesteld? Zo nee, waarom niet?

5) Wordt dit ‘onderhoud’ bewust in de zomervakantie uitgevoerd?

6) Waarom werd vorig jaar gemeld dat dit enkele weken ging duren en hangen de zelfde borden nu bij de Treslonglaan?

7) Is er wederom een snelheidsbeperking voor het traject van de HTM ingesteld? Zo nee, waarom niet?

8) Wanneer krijgen het zebrapaden op de Laan van Wateringse Veld een opfrisbeurt?

9) Is er beleid voor het opfrissen van voetgangersoversteekplaatsen?

(1) Schriftelijke vragen Hart voor Den Haag / Waarschuwingslichten trambaan Hoge Veld (RIS 312974), https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/773367