27 oktober 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen Ontmoetingscentrum Morgenstond afgesloten van de buitenwereld

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt de raadsleden Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Ontmoetingscentrum Morgenstond neemt al jaren een hele belangrijke plaats in in deze wijk. Omwonenden, veelal ouderen, maken heel graag gebruik van de programma’s die de vrijwilligers aanbieden. Ook kan er tweemaal per week een warme maaltijd worden gebruikt.
Momenteel is het centrum zo goed als geïsoleerd door alle vernieuwingen die rondom het centrum plaatsvinden. Zowel het 1e Eeldepad, als de Leggelostraat zijn volledig opengebroken. De enige weg naar het Ontmoetingscentrum en voor bewoners van het Eeldeplantsoen, is een smal looppad door de binnentuin vanaf de Leggelostraat.

1. Is het bekend dat Ontmoetingscentrum Morgenstond een belangrijke plaats in de wijk inneemt en veel, vooral oudere mensen, hier gebruik van maken?

2. Is het bekend dat rond het Ontmoetingscentrum de wegen allemaal opengebroken zijn, waardoor er geen enkele bestrate weg beschikbaar is voor dit centrum en veelal oudere mensen door hopen zand moeten ploegen om een uurtje gezelligheid te hebben?

3. Bent u met ons van mening dat juist door alle toegangswegen tegelijkertijd open te breken er een gevaarlijke situatie ontstaat en bezoekers van het Ontmoetingscentrum en ook wijkbewoners door het zand moeten ploegen, een zeer ongewenste situatie is. Ook hulpdiensten hebben geen toegang tot het centrum, maar ook niet tot de woningen tegenover het centrum. Zo nee, waarom niet?

4. Bent u met ons van mening dat er beter gekeken had kunnen worden naar de planning, waardoor er minimaal één toegangsweg naar het Ontmoetingscentrum toegankelijk is? Zo nee, waarom niet?

5. Mocht het voor deze wegvernieuwingen niet meer lukken om de planning zodanig om te gooien dat het centrum goed bereikbaar is, wilt u dan wel zorgen dat dit soort problemen in de toekomst niet meer voor zullen komen?

Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos