Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het artikel ‘Nathy (6) die verdronk in Trekvliet stond al anderhalf jaar op wachtlijst voor zwemles’?

Begin dit jaar heeft het college bekendgemaakt om ‘Turbo-lessen’ in te zetten op de Haagse zwemverenigingen, die de kinderen sneller aan een zwemdiploma zouden helpen.

2) Hoeveel zwemverenigingen hebben meegedaan en doen momenteel mee aan de turbo-lessen?

3) Zijn er zwemverenigingen die niet aan de turbo-lessen meedoen en met welke reden doen ze niet mee?

4) Kan het college de huidige stand van zaken met betrekking tot de wachtlijsten bij de gemeentelijke zwembaden inzichtelijke maken?

5) In hoeverre zijn de aantallen van de wachtende kinderen op een zwemles na de invoering van het noodplan van de wethouder geslonken?

6) Deelt u de mening dat in waterrijk Nederland (Den Haag) het onwenselijk is dat steeds meer kinderen niet leren zwemmen? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college ervan op de hoogte dat de kinderen in het Haagse Laakkwartier, door het gebrek aan zwemwater naar de Trekvliet trekken? Deelt u de mening dat dit levensgevaarlijk is?

8) Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken tot het ombouwen van het gebouw aan de Ketelstraat 23 tot een zwembad, zodat kinderen in laak makkelijker een zwemdiploma kunnen behalen? Zo nee, waarom niet?

9) Is het college bereid om in gesprek te gaan met scholen teneinde deel te nemen aan natte gymlessen?

10) Erkent het college dat het schoolzwemmen de enige oplossing is om de kinderen tijdig aan een zwemdiploma te helpen? Zo nee, waarom niet?

11) Is het college bereid om de mogelijkheden te verkennen tot het omheinen van de Trekvliet met een veiligheidshek om zodoende de verdrinking van de kinderen die naar de Trekvliet trekken, in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

(1) AD Den Haag – Nathy (6) die verdronk in Trekvliet stond al anderhalf jaar op wachtlijst voor zwemles, https://www.ad.nl/den-haag/nathy-6-die-verdronk-in-trekvliet-stond-al-anderhalf-jaar-op-wachtlijst-voor-zwemles~a80d2388/