Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden de Blok en Davituliani (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Reeds vele jaren worden langs de toegangswegen rondom de stadsdelen Scheveningen en Loosduinen middels grote wit/blauw naamborden deze stadsdelen aangegeven. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd door zowel bezoekers als de bewoners van de betreffende stadsdelen.

1) Waarom zijn rond de toegangswegen van de twee bovengenoemde stadsdelen de namen wel aangegeven en gebeurt dit niet voor de overige stadsdelen in Den Haag?

2) Is het college het ermee eens dat de naamborden een positief effect hebben op de bekendheid van de stadsdelen voor bezoekers van deze stadsdelen? Zo neen, waarom niet?

3) Is het college bereid om ook rondom de 6 andere stadsdelen op de toegangswegen wit/blauwe naamborden aan te brengen met de naam van het betreffende stadsdeel? Zo neen, waarom niet?

William de Blok en Nino Davituliani

Hart voor Den Haag