In het artikel van Omroep West van vrijdag 23 februari wordt gesproken over de spekgladde blindengeleidelijnen, waar Manja Ellenbroek lelijk over uitgegleden is. 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Verdonk de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel dat onlangs verschenen is bij Omroep West* over de bij regen spekgladde metalen blindegeleidelijnen in het Centraal Station?

  2. Gaat het college aan de slag om dit probleem op te lossen en op welke termijn gaat dit gebeuren?

  3. Wie is verantwoordelijk voor deze geleidelijnen zowel in het station als op de openbare weg?

  4. In Rotterdam zijn deze spekgladde geleidelijnen inmiddels ruw gemaakt. Vindt het college dit ook een goed plan voor Den Haag en zo ja, gaat ze dit uitvoeren?

  5. Kan het college aangeven op welke plaatsen in de stad er is gekozen voor deze metalen strippen en wat destijds de reden van deze keuze is geweest?

  6. Is er door het college voor het plaatsen van deze strippen overleg geweest met instanties die gespecialiseerd zijn in deze hulpmiddelen voor mensen met een beperking en zo nee, waarom niet?

  7. Is het college bekend met de richtlijnen die gesteld worden aan deze geleidelijnen? **

  8. Zijn er meerdere gevallen bekend van mensen die onderuit gegaan zijn bij het volgen van deze lijnen en wat heeft het college gedaan om deze mensen tegemoet te komen?


* https://www.omroepwest.nl/nieuws/4807247/slechtziende-gaat-gestrekt-door-hulpmiddel-voor-blinden-men-moet-eens-nadenkenRi

** https://kennisportaal.visio.org/nl-nl/documenten/handige-weetjes-over-gids-en-geleidelijnen