Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Tiener met mes vanzelfsprekend’ (1)?

2) Wat is de status van het bestrijden van het politietekort? Graag in uw antwoord hoeveel agenten er nu te weinig zijn, met een tijdspad richting gewenste oplossing.

3) Bent u bekend met de discussienota van Hart voor Den Haag waarin voorstellen worden gedaan om meer politiecapaciteit vrij te spelen en ervoor te zorgen dat deze capaciteit effectiever wordt benut (2)? Zo ja, waarom is hier nooit concreet iets mee gedaan en zou u willen bezien of u deze nota (ge-update) ten uitvoer kan brengen vanwege het tekort aan agenten en vanwege de opkomende harde straatcultuur? Graag een gedetailleerd antwoord.

(1) ‘Tiener met mes vanzelfsprekend’, De Telegraaf, 23 februari 2023

(2) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8481921/2/RIS304713+DiscussieNotaTekortPolitie