Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Binnenkort wordt de geothermiecentrale aan de Leyweg in bedrijf gesteld. Hart voor Den Haag/Groep de Mos maakt zich zorgen om de veiligheid en continuïteit over deze centrale, stelde daar al eerder schriftelijk vragen over en stelt nu vervolgvragen;

1) De buizen die gebruikt worden zijn van staal. Het water dat wordt verpompt bevat CO2 en heeft een lage zuurtegraad. CO2 met water vormt een zuur. Dat veroorzaakt ernstige corrosie die niet met chemicaliën (inhibitors) kan worden opgeheven. U moet denken aan 2 tot 10 mm per jaar. Naarmate de temperatuur van het water hoger is zal de corrosie ook sneller gaan, vooral boven de 50 graden C. Er is dus een zeer lage kans dat de levensduur van de buizen langer dan een paar jaar kan zijn. Dit blijkt ook uit andere aardwarmteprojecten in NL waar vroegtijdige perforaties reeds realiteit zijn. Als er eenmaal een perforatie is zal deze steeds groter worden, en zal de chemische vloeistof in het grondwater stromen met alle gevolgen van dien. Ook zullen gruis e.d. uit de wand naar boven gepompt worden, wat leidt tot extra slijtage van de installatie. Dit is dus een zeer belangrijk risico om af te dekken. Hoe is dit ondervangen?

2) Water dat van grote diepte wordt opgehaald, is vaak in meer of mindere mate radioactief. Dit is bekend uit de olie en gasboringen op de Noordzee. De buizen worden dan speciaal behandeld in petten om weer hergebruikt te worden. Is dit risico onderzocht en hoe staat het met de exposure?

3) De Electrical Submerged Pump (ESP)bestaat uit draaiende delen en zit om 2 km diep in de put. Deze ESP’s gaan door slijtage en corrosie regelmatig stuk, men moet denken aan 1 tot 2 jaar levensduur. Dan moet de EPS uit het boorgat getrokken worden, hetgeen ook de wand kan beschadigen. Hierdoor ontstaat mogelijk slijtage waar door het risico op perforatie groter is geworden. Na enkele keren trekken van de ESP kan dus makkelijk een gat ontstaan. Hoe wordt hiermee omgegaan? Wordt de verbuizing van de hele put bij het vervangen van een ESP ook vervangen? Wat wordt er gedaan aan jaarlijkse inspectie om de integriteit van de buis te controleren? Als er risico is op een gat wordt dan het proces ook stil gelegd? Het zou wel moeten daar de vervuiling van grondwater een ernstige zaak is. Als een ESP kapot is staat het bedrijfsproces ook stil (kritische component). Als dat 2 maanden duurt om het jaar dan is de bedrijfszeker hield al verminderd met 20%. Is er ook gekeken hoelang het duurt om de ESP te vervangen?

4) Risico 4- Aardbevingen

Als er water aan de aardlagen wordt onttrokken, dat bestaat het risico op aardschokken 3 tot 4 op de schaal van Richter. Dit is bekend uit de geothermie elders. Dit is hetzelfde risico als in Groningen. Verdere informatie is bekend via de NAM  Welke secondaire (financiële) risico’s loopt de gemeente Den Haag?

5) Is er voorzien in ‘abandonment cost’ in het budget? Vaak wordt dit vergeten en wordt het opruimen t.z.t. een verrassing. Het pluggen van een put is nl een dure aangelegenheid daar er een boorstelling voor nodig is. Zit dit in het budget?

6) Als bijvangst zal er olie en gas mee naar boven worden gepompt.  In het Westland wordt dit gas afgefakkeld.  Hoe wordt hier in de centrale op de Leyweg mee omgegaan? Gaan we aan de Leyweg ook affakkelen?