30 juni 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen deel Hofgracht Binnenhof terug

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met het feit dat onderzoek van Deloitte heeft uitgewezen dat de renovatie van het Binnenhof de stad Den Haag gedurende 5,5 jaar 208 miljoen euro aan economische schade toebrengt? 

2) Hoe gaat het Rijk de stad Den Haag financieel compenseren? Graag een toelichting, met geoormerkte euro’s aan compensatie. 

Nu de renovatie van het Binnenhofcomplex aanstaande is, komt er een mooie gelegenheid om het herstel van een deel van de voormalige Hofgracht mogelijk te maken. 

3) Klopt het dat er al in 2015 een verkenning is gedaan naar het in ere herstellen van de Hofgracht van Hofvijver tot aan de Hofplaats, met daarbij: 

– een brug richting Binnenhof

– een waterplein op de Hofplaats 

– een ondergrondse fietsenstalling onder Hofplaats?

Deelt u de mening dat met de aanleg van de Hofgracht de versteende openbare ruimte een enorme impuls krijgt en het verblijfsklimaat in het centrum sterk wordt verbeterd? Graag een toelichting waarom de aanleg van de Hofgracht, als onderdeel van de compensatie door het Rijk, (nog) geen onderdeel van de renovatie van het Binnenhof is geworden. 

Nu blijkt dat De Mos plannemakerij geen vieze smaak meer heeft in het college, zie onder andere de poging om

met Rotterdam om de Tour binnen te halen, de aanleg van het Koekamphaventje en een markt in de Scheveningse haven, is het een mooi moment om voor de stad door te pakken met andere mooie plannen uit zijn koker. 

4) Met de Efteling en PIT (Partners in Toerisme) stond een attractie a la zingende waterlelie in de stijgers, een bij het karakter van de binnenstad passende attractie die 800 jaar geschiedenis van het Binnenhof zou vertellen en een bezoekerstrekker zou zijn ten tijde van een gesloten Binnenhof. Geen overbodige luxe met de Mall of The Netherlands. Wilt u dat plan opsnorren en alsnog ten uitvoer brengen? Graag een toelichting.

U heeft gesteld dat het plan om het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade te krijgen ‘niet haalbaar’ zou zijn. Deze deelt mening Hart voor Den Haag niet met u, daar bij het tien jaar toekennen van de bestaande subsidie aan Escher een solide plan klaarlag dat uw college heeft geprullemandeerd. Maar dit terzijde. 

5) Heeft u de bereidheid om het upgraden van het Museumkwartier naar een Museumkwartier met internationale allure onderdeel uit te laten maken van uw onderhandelingen met het Rijk voor compensatie van de economische gevolgen (208 miljoen euro) van de Binnenhofrenovatie? Onder het upgraden wordt verstaan: het Eschermuseum in de voormalige Amerikaanse ambassade, het Literatuur- en Kinderboekenmuseum in het voormalige pand van Staalbankiers en in het vrijkomende paleisje op het Lange Voorhout een Oranje en / of Delfsblauwmuseum. Graag een toelichting. 

6) Welke hefbomen richting het Rijk wilt u inzetten om een deel van de 208 miljoen euro aan economische schade voor de Haagse binnenstad gecompenseerd te krijgen? Graag een toelichting.