27 oktober 2020 Beantwoording Schriftelijke vragen warmtepomp compleet debacle in Spoorwijk

1) Is het college op de hoogte van het artikel “Ook Spoorwijk staat in de kou” in De Telegraaf?  (*)

2) Na alle klachten over de WKO in Transvaal blijken nu ook bewoners uit Spoorwijk gedupeerd te zijn door torenhoge rekeningen, overeenkomst is een WKO-opslag en warmtepomp. Vermoedelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Was het college hiervan op de hoogte en welke actie is hier op ondernomen of juist nagelaten en met welke redenen?

3) Het college wil Den Haag zo snel mogelijk van het gas af hebben, maar is het college met ons van mening dat deze praktijken niet aan het draagvlak doet bijdragen?

4) Welke maatregelen gaat u nemen tegen Energiecowboys die met de warmtewet in de hand kwetsbare inwoners torenhoge energierekeningen opleggen?

5) Bent u bereid het van het gas af gaan op te schorten om onze inwoners tegen deze praktijken te beschermen?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag