Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs (Hart voor Den Haag) de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Vrees voor groei overlast Binnenhof’ van De Telegraaf?
  2. Als mensen het gebied gaan mijden is er minder sociale controle.” Er is geen enkele verleiding voor het grote publiek om te komen en zo creëer je dus de spookstad zoals die nu is met de genoemde verloedering tot gevolg. Waar blijft de toegezegde uitkijktoren? 
    Waar blijven de publiekstrekkers rondom het Binnenhof en op de Hofvijver?
  3. Uit een rapport van Deloitte uit 2017, bleek eerder dat de binnenstad voor de totale duur van de renovatie van 5,5 jaar, 208 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Hoe staat het met de ondernemerscompensatie? 
  4. Is het college bereid om dit rapport te laten herijken om zo precies zicht te hebben op de economische impact van de renovatie van het Binnenhof op de Haagse economie? Zo nee, waarom niet? 
  5. Het kan toch niet zo zijn dat onze ondernemers kapot lopen op een renovatie van het Binnenhof waar ze nooit om gevraagd hebben? Graag een reactie.
  6. Oud-wethouder De Mos wilde een directe financiële claim neerleggen van 15 miljoen euro voor een zogenaamd Binnenstad Fonds. Dit boven op een belofte van het Rijk om jaarlijks 500.000 te compenseren. Dat geld zou ingezet moeten worden om de bezoekersstroom in de binnenstad op peil te houden. Wat heeft college uiteindelijk binnengehaald en hoe wordt de bezoekersstroom weer op gang gebracht? Het is namelijk behoorlijk stilgevallen. 
  7. Kunt u een overzicht geven van de actuele bezoekerscijfers? 
  8. Hoeveel draagt Den Haag zelf bij aan werkzaamheden die voortvloeien uit de renovatie van het Binnenhof? Graag een gespecificeerd overzicht.