2 juli 2015 Beantwoording schriftelijke vragen Zorg voor holocaustoverlevenden

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Holocaustoverlevenden en onderduikers raken zorg kwijt”? (1)
2) Wat vindt u van het feit dat zes overlevenden van de Duitse concentratiekampen en onderduikers aan het eind van dit jaar, als gevolg van de bezuinigingen, hun zorg kwijtraken en er – volgens de berichtgeving – helemaal alleen voor komen te staan?

 

3) Kunt u als zorgwethouder garanderen dat er – op korte termijn – een vangnet wordt gerealiseerd voor deze zes mensen? Zo neen, waarom niet?
4) Heeft u de bereidheid om – in zijn algemeenheid – een Haags Noodfonds in het leven te roepen, dat als vangnet kan gaan dienen bij gelijksoortige gevallen waar mensen, als gevolg van landelijke bezuinigingen tussen wal en schip dreigen te raken? Zo neen, waarom niet?

 

(1) “Holocaustoverlevenden en onderduikers raken zorg kwijt”, AD, 22 juni 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4085577/2015/06/22/Holocaustoverlevenden-en-onderduikers-raken-zorg-kwijt.dhtml