23 maart 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen Terrassen moeten open kunnen

  1. Is het college bekend met het artikel Burgemeester Hilversum: terrassen moeten open kunnen’ van De Telegraaf? (1)
  2. De burgemeester van Hilversum en voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Broertjes vindt dat de terrassen open moeten. “Ik denk dat de samenleving snakt naar meer openheid.” Deelt het het college de mening van de burgemeester van Hilversum? Zo nee, waarom niet?
  3. Is de burgemeester bereid om er in het Veiligheidsberaad voor te pleiten om de terrassen per direct open te laten gaan? Zo nee, waarom niet?
  4. Op 30 december vorig jaar diende Hart voor Den Haag / Groep de Mos het initiatiefvoorstel ‘Hart voor de Haagse horeca’ (2) in met diverse voorstellen, ook gericht op de terrassen. Wanneer kunnen we de reactie en inhoudelijke behandeling tegemoet zien?

(1)https://www.telegraaf.nl/nieuws/1923074705/burgemeester-hilversum-terrassen-moeten-open-kunnen

(2) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9594612/1/RIS307394%20Initiatiefvoorstel%20Hart%20voor%20de%20Haagse%20Horeca