Op de eerste mooie lentedag afgelopen weekend liep het weer flink uit de hand op Scheveningen. Verkeer volledig vastgelopen, racende auto’s, lawaaimotoren en verschillende portieken werden gebruikt als openbaar toilet. Zo maar een greep uit klachten van bewoners op de social media. Bewoners die de overlast wilde melden werden door zowel politie als gemeente van het kastje naar de muur gestuurd en meldingen die wel doorkwamen werden volgens bewoners niet opgevolgd.

1) Is het college op de hoogte dat meldingen door Scheveningse inwoners over overlast bij zowel de politie als bij de gemeente slecht zijn opgepakt?

2) Waarom werden inwoners die overlast melden zowel door de politie als door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd en werd er naar elkaar verwezen?

3) Bij de gesprekken met bewoners na het afgelopen desastreuze badseizoen zijn afspraken gemaakt over meldingen met de gemeente, waarom gaat het dan al in het eerste weekend fout en houden zowel de gemeente als politie zich niet aan de gemaakte afspraken?

4)  Is het college bereid één centraal meldpunt in te stellen waar inwoners hun klachten en meldingen op kwijt kunnen om herhaling van afgelopen weekend te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

5) Welke lessen heeft het college nog meer geleerd van afgelopen weekend om overlast de volgende keer volgens afspraak te beperken?

6) Is het college het met ons eens dat de meldingsbereidheid behoorlijk af zal nemen als de situatie rond meldingen niet behoorlijk zal verbeteren? Zo nee, waarom niet?