Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Als gevolg van de coronamaatregelen is de horeca al veel langer en veel andere winkels sinds vorige gesloten, hetgeen leidt tot grote omzetverliezen.

1) Veel ondernemers, waarvan de winkel gesloten is, weten lang niet altijd hoe zij hun producten online moeten verkopen. Zij kennen soms nauwelijks de weg op social media, terwijl hun klanten daar wel actief zijn. Gemeenten kunnen met hun social media-experts de broodnodige hulp aanbieden, om te kijken op welke manier en vooral met welke tone-of-voice we kanalen als Facebook en Instagram optimaal kunnen inzetten om ondernemers geld te laten verdienen. Heeft het college de bereidheid om ondernemers met een leger social media-experts op weg te helpen, zodat ze online sterker staan? Graag een toelichting hoe u dit, om niet, wilt gaan uitvoeren.

2) Vanuit het Kabinet was er rondom de afgekondigde lockdown veel onduidelijkheid voor ondernemers. Waar winkelketens als Hema, Wibra en Action eerst nog besloten open te blijven, werden ze woensdag teruggefloten door het het Kabinet. Volgens retail experts was de verwarring niet ontstaan als de politiek helder was geweest. Wilt zich als stadsbestuur inzetten dat ondernemers overal toestemming krijgen om spullen af te laten halen bij de winkeldeur om omzetverlies enigszins te compenseren? Graag een gedetailleerd antwoord, met daarbij hoe u ondernemers hierbij gaat helpen.

3) De leegstand, die voor Corona in veel winkelstraten al een probleem was, zal tijdens en na de pandemie verder oplopen. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde begin deze maand al dat winkelleegstand de komende twee jaar gemiddeld met ruim 40 procent toe zal nemen. Toenemende leegstand zal verpaupering van winkelstraten in de hand werken. Heeft u de bereidheid om proactief te handelen bij alle winkelstraten, door het gesprek voor toekomstige vitale winkelstraten juist in deze coronacrisis te voeren? U zou het met winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden kunnen hebben over huurkortingen voor ondernemers die in zwaar weer komen, gratis parkeren, het toevoegen van leisure, (tijdelijke) studentenhuisvesting en het toevoegen van wijkfuncties, zoals bibliotheken en medische centra. Graag een overzicht van de geplande gesprekken en per winkelstraat de uitkomsten / plannen.


Richard de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos