12 januari 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen enorme toename wapens op scholen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Dubbelaar (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws over wapenbezit op scholen?

2) Wat doet het stadsbestuur, na onze herhaaldelijke oproepen en voorstellen om actie te ondernemen, concreet om het toenemende wapenbezit aan te pakken? Graag een gedetailleerd antwoord

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari 2020 heeft Hart voor Den Haag een aantal moties ingediend om dit probleem aan te pakken. De motie ‘kleine jongens, grote messen’ is aangenomen en werd afgedaan met een toezegging voor een onderzoek naar messengeweld. (RIS 304654)

3) Wat is de status van het onderzoek naar messengeweld? Graag een gedetailleerd antwoord met bijbehorende actie.

Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt ook dat het bezit van (zwaar) vuurwerk en drugs fors gestegen is.

4) Wat doet het college tegen (zwaar) vuurwerk- en drugsbezit onder scholieren?

5) Is het college bereid om met Schoolcops onaangekondigd preventief te fouilleren en kluisjes te controleren op middelbare (risico) scholen? Zo nee, waarom niet?

6) U heeft op 20 februari toegezegd ouders weer verantwoordelijk te maken? Hoe gaat u dat doen? Bent u bereid om ouders van minderjarige kinderen bij wapenbezit te trakteren op forse boetes? Graag een gedetailleerd antwoord.

7) Wanneer voegt u daad bij het het woord inzake het invoeren van de ons toegezegde zwarte lijst voor drillrappers die bij hun ‘muziek’ oproepen tot geweld? (2)

8) Wanneer voegt u daad bij het woord inzake het opzetten van een ons toegezegde wapeninleveracties op politiebureaus, en nee niet komen met Corona.

(1) RTL Nieuws – Scholen schorsen honderden leerlingen voor wapenbezit: ‘Stijging is ongekend’, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198076/fors-meer-scholieren-geschorst-voor-wapenbezit-op-school

(2) https://www.ad.nl/den-haag/van-zanen-wil-actie-tegen-drillrap-zwarte-lijst-om-optreden-te-bemoeilijken~a2c90e0c/

(3) https://www.ad.nl/den-haag/door-corona-nog-geen-wapens-inleveren-op-politiebureau~a55cdc7c/